Uppstart för projekt i Älta med EQ Living

Lignus Housing har fått förtroendet att gemensamt med EQ Living utveckla projektet i Lovisedal. Huset kommer att uppföras med vårt byggsystem som utgångspunkt med fokus på massivt trä och hög energiprestanda – helt enkelt ett starkt hållbarhetsfokus både under produktionen och i det långsiktiga ägandet.

Läs mer om Lovisedal och anmäl dig till informationsmöten här.