Att värma upp och kyla av hus står för 50 procent av världens koldioxidutsläpp. Betongindustrin står för 4 procent som motsvarar mer än hela flygplansindustrins koldioxidutsläpp. Fastighets- och bostadsmarknaden är med andra ord den absolut största sektorn som skapar förändringar i vårt klimat. Hur kan vi som litet företag med små resurser göra en skillnad? Vi tror att vi kan visa människor i Sverige och i hela världen att klimatsmarta flerfamiljshus kan byggas industriellt, modulärt, kostnadseffektivt och med låga förvaltningskostnader.

Vårt miljökoncept

Vårt koncept går ut på kvadrateffektivt boende med mycket god energibalans som lagrar koldioxid vid själva byggandet. Om husen utrustas med solpaneler blir de ”nära nollhus”.

  • Vi väljer miljövänliga material till hölje och inredning i KL-trä (CLT).
  • Vi har modulär byggkonstruktion, som genomförs i industriell tillverkning inomhus utan väderpåverkan.
  • Mycket låga U-värden på klimatskalet med låg energibalans.
  • Kort byggtid på fastigheten och liten påverkan på omgivningen genom snabbt montage av volymerna.