”Byggsektorn behöver innovation för att kunna erbjuda klimatsmarta lösningar och minska påverkan på miljön.”

Lignus Housing utvecklar och producerar klimatsmarta och kostnadseffektiva hus i korslimmat trä (CLT) till allmännyttiga och privata fastighetsägare.

Aktuella projekt

Flexibel utformning, hög kvalitet, bra driftsekonomi

Med utgångspunkt från en serie standardiserade lego-klossar kan vi erbjuda dig den utformning just du behöver på ditt kvadrat- och energismarta boende i flerfamiljshus, radhus och villor. Ett eller flera sovrum per lägenhet, färdiga köks- och toalettlösningar, en- eller flervåningshus. Alla med hög standard, träinredning och generösa ljusinsläpp via fönster och fönsterdörrar. Naturligtvis uppfyller, och i vissa avseenden överträffar, våra produkter svensk byggnorm.