Vår Story

I Sveriges finns idag ett mycket stort uppdämt behov av bostäder. Behovet uppgår till ca 70 000 lgh/år i 10 år. Utmaningar finns i bl.a. produktionskostnad, men även i produktionskapacitet.

Den totala klimatpåverkan från byggprocesser av hus i Sverige uppgår till cirka 4 miljoner ton per år. Klimatbelastningen är dessutom lika stor vid drift av huset under 50 år. Vi behöver därför tänka nytt även ur ett miljöperspektiv när vi bygger för framtiden.

Lignus Housing bildades 2016 för att erbjuda ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ för byggbranschen. 

 

Christer Sundin, grundare och styrelseordförande

Fd VD Diös Fastigheter. Ordförande i Max Fastigheter. Styrelseledamot i Colabitoil, Arkitektkopia och Kraftkonsult i Skandinavien AB. Ansvarar för kontakter med myndigheter, kunder och investerare.

 

Ulrik Åshuvud, VD och delägare

Tidigare ledande befattningar inom Justitiedepartementet och Migrationsverket. Grundare av JustDevelop – en management-konsultfirma med fokus på rätts- och migrationsfrågor. Ordförande i Transparency International Sverige.

 

Lena Eriksson Åshuvud, delägare

Specialiserad på hållbara investeringar. Fd verksam inom SEB och Europeiska Investeringsbanken. Ansvarig för investerarkontakter.